Giấy tiêu đề

GIẤY TIÊU ĐỀ A4 (21 x 29.7cm)
Giấy Fo 100, in 1 mặt
Số LượngIn 1 mặtThời gian
100call1 ngày
200call1 ngày
300call1 ngày
400call1 ngày
500call1 ngày
1000call1 ngày
Trên 1.000call-
* Giá trên chưa bao gồm xuất hóa đơn (nếu xuất HĐ thêm 10% VAT)
* Phí thiết kế: MIỄN PHÍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *