Công ty có in màu A4 hay A3 không?

8. Công ty có in màu A4 hay A3 không?

Trả lời:

Có, chúng tôi có in tờ màu A4 – A3, in trên Giấy Fo hoặc giấy Couche bóng từ mỏng đến dày, hoặc trên decal có keo với chất lượng tương đương in offset, thời gian in lấy trong ngày.

Có thể in mọi loại file (word, powerpoint, pdf, jpeg, photoshop…..)

Nếu bạn chưa có file thiết kế chúng tôi có thể hỗ trợ thiết kế cho bạn, phí thiết kế tính riêng tùy thuộc đơn hàng in của bạn.

Bạn có thể vào mục menu “BẢNG GIÁ IN NHANH A4-A3” để tham khảo bảng giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *