CÔNG TY IN SẮC MÀU MỚI
NewColor Design & Printing

CÔNG TY IN SẮC MÀU MỚI

NewColor Design & Printing

Add: 40 Cửu Long, P. Phước Hòa, Nha Trang

Mở cửa: 7h30-17h (T2-T6)  l  7h30-15h (T7)

Add: 40 Cửu Long, P. Phước Hòa, Nha Trang
Mobile: 0986 460 020 (Zalo)

Mở cửa: 7h30-17h (T2-T6)  l  7h30-15h (T7)

QR Zalo

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG
(VIETCOMBANK NHA TRANG)
TK: Cao Minh Huy
STK: 006 1001 117 013

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG
(VIETCOMBANK NHA TRANG)
TK: Cao Minh Huy
STK: 006 1001 117 013